ජීවිතයේ තනි මංසල අතරමං වෙලා ( ආරාධනා ) Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

ජීවිතයේ තනි මංසල අතරමං වෙලා ( ආරාධනා ) Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


ජීවිතයේ තනි මංසල අතරමං වෙලා
හුදෙකලාව සුසුම් හෙලන හදවත සනසා
අතීතයේ ගිලිහී ගිය
සතුට රැගෙඅන් යළි වඩින්න.. ආරාධනා…

නෙලූ සුපෙම් කැටයම් හද පවුරු තලාවේ
මැකී ගියාදෝ කාලයේ වෙරළේ
ජීවිතයේ දිගු ගමනින් අනාථ වූදා
ස්‌නේහයේ සත් පියුමෙන් යළිදු පිපේවා.. ආරාධනා

එදා සිඟිති ගී සුවඳින් යුගදිවි අරණේ
ඔබේ උණුහුමේ යළිඳු උපන්නෙමි
බිඳුනු එවන් රජ දහනින් සමුගෙන යනදා
ඔබේ නුවන් පහනින් යළි එළිය ලැබේවා.. ආරාධනා..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *