Jagan Moohini Madhura Bhashini Sinhala Song Lyrics – W.D Amaradewa

Jagan Moohini Madhura Bhashini Sinhala Song Lyrics – W.D Amaradewa


Jagath Moohini madura baashini
chaaru deehini kamala wachani
saraswathi deewi wande

kampitha kanchana mala kuuchitha
kinkini nupura jaalaa
paada saroje kawi thataake
chanchala narthana leela

meena makara pankaja ruupaakula
ankitha kunkuna reeka
purna kumba meeka peena payoodara
puurithamrutha daaraa

baagya saadana punya muurthi dara
surapura vara abiruupaa
deehi deehi vara daayaka hasthe
shuba mangala mudra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *