කුල ගෙදරට පිය ඔසවන දියණිය Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

කුල ගෙදරට පිය ඔසවන දියණිය Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


කුල ගෙදරට පිය ඔසවන දියණිය
කිමද නෙතඟ කඳුලැලි පුරවාගෙන
නාඬන් දියණියණේ //

නුඹේ මවත් කැන්දන් ආ දිනයේ
කඳුළු සැළූ බැව් මතක තියේ මට
නුඹ ඉපදුනු දා ඒ උණු කඳුලැලි
පෙරලෙනු දුටුවෙමු සතුටු සිනාවට

ලෝකය වෙනුවෙන් හැදුවා පමණකි
අපහට කිසිදා උරුම නොවේ ඔබ
කඳුළක්‌ සුසුමක්‌ සිනා රොදක්‌ මැද
යළි යළි ඉපදී ජීවත් වනු මැන

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *